www.semiramis.cz
Střešní zahrady list
O firmě
Naše služby
Střešní zahrady
Venkovní posilovací stroje
Fotbalová hřiště
O závlahách
Sadové úpravy
Okrasné zahrady
Střešní zahrady
Interiéry
Závlahy
Závlahy
Kontakty
zavlažování, květiny
 
Svět rostlin
   |    Střešní zahrady
Eva Wagnerová
(převzato z časopisu Domov 10/97 s laskavým svolením autorky)

O významu střešních zahrad, jejich izolačních schopnostech, ekologických a estetických kvalitách i zásadách realizace jste se mohli dočíst v předchozím textu. V tomto článku bych se ráda věnovala časové dimenzi, zrání specifického světa rostlin, odtržených od země a "uvězněných" často vysoko na stavebních konstrukcích. Čas hraje obecně velkou roli v utváření zahrad, zde však vlivem extrémních podmínek probíhají proměny rychleji. Každá enkláva vegetace na střeše je neopakovatelná svou svébytností, vzniklou působením individuálních podmínek.

Rektorát brněnského Vysokého učení technického   >>
má pod okny kanceláří vegetační terasu, založenou v roce 1995
(realizováno firmou Semiramis).
Sortiment: rozchodníky, šalvěj, šanta, kavyl, mateřídouška, zvonek karpatský, sasanka lesní, škumpa.
  Rektorát VUT v Brně
Kozí brada
<<   Zde se potvrdilo, že rostliny donesené původně jako plevele mohou působit velmi dekorativně - kozí brada.

Základ pojetí porostu se zrodí v projektu, kterým autor předkládá svůj záměr a předpoklad vývoje. Realizace probouzí směřování k tomuto cíli, avšak výsledek závisí nejen na záměru, ale zejména na způsobu a přiměřenosti údržby a využívání upravovaného prostoru.

RozchodníkyTrsy různobarevných rozchodníků.   >>

Přírodním extenzivním typům střešních úprav nadměrná péče spíše ublíží, potlačí přirozený vývoj, selekci rostlin. Projektant může pouze kvalifikovaně předpokládat, pro které rostliny bude určité stanoviště vhodné.
Postupem času se však může vytvořit pozměněné společenstvo s převažujícími druhy běžně považovanými za plevelné, jež bude stabilnější než původní výsadba.
V podmínkách suchých střech se mohou vyvinout v základní kostru vegetace (např. řebříček, šalvěj, kostřava ovčí a jiné).Platí pravidlo: co zde vydrží, to sem patří. Odstraňují se pouze agresivní semenáče dřevin, které by narušily stavební konstrukci.

Může se stát, že původní výsadby jsou časem zcela nahrazeny vitálními rostlinami, zanesenými sem náhodně v kořenových balech výsadeb, větrem, ptáky, nebo ve formě semen ve vegetačním substrátu. Rostlinné druhy se také dokáží po střeše stěhovat na výhodnější stanoviště. dochází pak k plynulé proměně vzhledu střešní zahrady. Tyto ostrůvky vegetace ponechané víceméně svému osudu a vývoji bývají také životním prostorem drobného hmyzu.

Fotolab   <<   Opakem extenzivní úpravy je střecha na dvorním křídle budovy firmy Fotolab v Brně, koncipovaná pro pohled z oken několika pater kanceláří a pro krátký odpočinek zaměstnanců. Byla osázena přísně monotematickými rostlinnými skupinami. Rostoucí vegetace postupně odcloňuje neupravené okolí hradbou vysokých travin; počítá se s pokrytím zábradlí popínavými rostlinami, vyrůstajícími z terénu sousední parcely. Pro dokončení záměrů zbývá realizovat obloukovou pergolu pro vistárii a odstranit nevhodnou zahradní lampu ve středu plochy. Sortiment: barvínek, len, rozchodníky (Sedum acre), okrasné trávy (Miscanthus sinensis 'Gracilimus'); rok výsadby 1996, realizováno firmou Semiramis.
Fotolab  

Přísavník pětilistýČást zábradlí již prorůstá přísavník pětilistý,   >>
před ním se ve větru pohybuje jemný len 

Střešní zahrada uvnitř objektu Okresního úřadu   >>
Brno-venkov je diagonálně rozdělena na kamennou část, pokrytou šupinami zelené břidlice a na superextenzivní kryt z rozchodníků a netřesků. Kamenná část je pečlivě čištěna od semenáčů javoru, extenzivní střecha byla ponechána volnému zarůstání. Zavlažované záhony bujné vegetace (barvínek, okrasná tráva Festuca sv. 'Pic. Carlit') postupně nabývají na rozměrech a dominují celému prostoru. Fialová barva kovových technických částí odpovídá odstínu obrovských kulovitých květenství okrasných česneků v záhonech stálezelených rostlin; rok výsadby 1996, realizováno firmou Semiramis
  Okresní úřad   Okrasný česnek

     
Navrhování a tvorba okrasné zeleně
areal.cz