www.semiramis.cz
O závlahách list
O firmě
Naše služby
Střešní zahrady
Venkovní posilovací stroje
Fotbalová hřiště
O závlahách
Sadové úpravy
Okrasné zahrady
Střešní zahrady
Interiéry
Závlahy
Závlahy
Kontakty
zavlažování, květiny
 
K čemu automatický zavlažovací systém?

Postřikovače v provozuTaké zvažujete pořízení automatického zavlažovacího systému? Jeho hlavní předností je správná a přiměřená zálivka, která Vám zajistí zdravý a svěží zelený trávník a krásně kvetoucí květiny. Tato výhoda je patrná na první pohled, ale jsou zde i další přednosti:

  • zavlažovací systém za Vás převezme časově náročnou a monotónní práci, ušetříte svůj cenný čas
  • automatická zálivka probíhá v noci nebo ráno za nižších teplot - pro zeleň je mnohem šetrnější, protože nedochází k teplotním šokům a účinnost závlahy je nejvyšší díky nižšímu výparu a menšímu vlivu větru - ušetříte značnou částku za spotřebovanou vodu
  • automatický zavlažovací systém pracuje spolehlivě i za Vaší nepřítomnosti, díky srážkovému čidlu systém reaguje na déšť a nezavlažuje zbytečně
  • reprezentativní vzhled okolí Vašeho domu zvyšuje prestiž i tržní hodnotu Vaší nemovitosti.

Co je automatický zavlažovací systém?

Elektromagnetické ventilyModerní automatický zavlažovací systém se skládá potrubního rozvodu ukrytého pod zemí a výsuvných postřikovačů, které jsou v klidovém stavu ukryty pod úrovní terénu. Po otevření přívodu vody elektromagnetickými ventily se postřikovače tlakem vody vysunou nad povrch terénu a po skončení zavlažování se opět zasunou do podzemních pouzder, takže nebrání užívání zahrady ani sekání trávy. Režim zavlažování řídí naprogramovaná centrální jednotka, případný déšť monitoruje srážkové čidlo. Optimálně navržený systém umožňuje zavlažovat přesně podle potřeb Vaší zeleně - rozlišuje plochy osluněné od zastíněných nebo trávníky od květinových záhonů.

Kolik vody a jaký tlak pro provoz systému bude zapotřebí?

Většina trávníků vyžaduje přibližně 25mm vody týdně při teplotách kolem 25 - 28 st. Celsia. Tato hodnota představuje 25 litrů na m2 týdně. Pokud teploty stoupají, stoupá i nárok trávníku na hodnotu závlahové dávky. Při extrémních teplotách se totiž většina vody odpaří.
Detail postřikovačeMinimální tlak pro spolehlivý provoz systému je přibližně 2 - 2,5 atm. Je lépe, aby byl k dispozici tlak kolem 3,5 - 4,0 atm. Vyvarujte se napojení systému na zahradní kohoutky o malých profilech, které omezují průtok vody a díky dlouhému přívody v malých profilech způsobují vysoké ztráty tlaku. Doporučuje se napojit systém těsně za vodoměrem popř. vodoměr nechat vyměnit za vodoměr o větším profilu.
Minimální průtok, který umožňuje optimální návrh systému, se bude u zahrad kolem 500-700 m2 výměry pohybovat kolem 0,6 - 0,7l/s. Čím vyšší průtok vody bude k dispozici, tím investičně levnější systém lze navrhnout. U studní, které mají vydatnost nižší, se doporučuje instalovat vyrovnávací nádrž.

Jak často zavlažovat?

Obecně se doporučuje zavlažovat nepravidelně a v delších intervalech než v pravidelných, krátkých intervalech.
Delší interval mezi jednotlivými cykly nutí kořenový systém trávy hledat vláhu v hlubších vrstvách zeminy. Kořeny pak rostou směrem dolů a vytvářejí kompaktnější, pevnější a odolnější travní drn. Časté a krátké zavlažování podporuje tvorbu kořenů těsně pod povrchem. Takový drn je velmi náchylný k vytrhávání a poškození.

Projekt, instalace a kvalita systému

Pokládání potrubního systémuPro zavlažování používáme zásadně profesionální systémy, které zaručují dlouhodobou spolehlivost a efektivnost celého zavlažovacího systému. Většinou používáme komponenty špičkové americké firmy RAIN BIRD, která dodává zavlažovací systémy již od roku 1933.

Trávník po pokládceNutnou podmínkou pro dosažení vysokých nároků na zavlažovací systém je jeho profesionální projekt a instalace. Obojí Vám zajistí naše firma tak, aby negativní dopady na okolí Vašeho domu byly minimální. Nemusíte mít obavy z poškození již založených trávníků - travní drn odborně sejmeme, po výkopu a instalaci systému zeminu pečlivě zhutníme, drn znovu osadíme a vše uvedeme do původního stavu.

Co se stane, když dojde k výpadku elektrického proudu?

Všechny ovládací jednotky jsou vybaveny záložními zdroji, které při krátkodobém výpadku elektrické energie zachovají naprogramovaná data v paměti jednotky. Při delším výpadku je pak aktivován záložní program, který zajistí nouzové zavlažování. Je nutné znovu naprogramovat ovládací jednotku.

Co dělat, když bude pršet?

RýhováníVšechny ovládací jednotky RAIN BIRD umožňují systém vypnout pomocí funkce ovládací jednotky ON/OFF. Navíc, téměř všechny systémy jsou doplněny automatickým čidlem RAIN CHECK, který při dostatku přirozených srážek systém dočasně vypne a po odpaření vody z nádobky čidla opět systém automaticky aktivují.

Náš servis

Součástí našich služeb je i pravidelný servis. Před sezónou je vhodné nechat prohlednout a zkontrolovat nastavení postřikovačů, vyčistit filtr, upravit data na ovládací jednotce. Velmi důležitou součástí péče o zavlažovací systém je jeho zazimování. Protože se zavlažovací systém instaluje do zámrzné hloubky, je jeho pečlivé zazimování nezbytné. Vzhledem k jeho náročnosti doporučujeme svěřit tuto operaci naší firmě.

     
Navrhování a tvorba okrasné zeleně
areal.cz