www.semiramis.cz
Fotbalová hřiště list
O firmě
Naše služby
Střešní zahrady
Venkovní posilovací stroje
Fotbalová hřiště
O závlahách
Sadové úpravy
Okrasné zahrady
Střešní zahrady
Interiéry
Závlahy
Závlahy
Kontakty
zavlažování, květiny
 

Mezi nejvíce zatěžované trávníky patří hřišťové trávníky fotbalových stadionů.
Zde je kvalitní závlaha základním předpokladem vysoké kvality hrací plochy, schopnosti regenerace při vysoké
frekvenci zátěže a ovšem i dobrého estetického účinku.

Technologie výkopových pracíProto je instalace automatického zavlažovacího systému dobrou investicí, která se rychle vrací díky kvalitnímu hracímu povrchu a zejména podstatně nižší spotřebě vody. Úspory vody oproti běžným přenosným nebo mobilním systémům dosahují až 60 %. Významné jsou v neposlední řadě minimální nároky na obsluhu a možnost intenzivního využívání hrací plochy.

V porovnání se zahradami a parky je zde vzhledem k poměrně jednotným rozměrům hrací plochy návrh systému více typizován a vychází z několika koncepcí, které jsou do detailu propracované. Vždy se ovšem ve stádiu návrhu systému přizpůsobují konkrétním místním podmínkám.

Moderní prostředek ke snížení nákladů.

Položení potrubí, zahození zeminou a udusáníNa postřikovače používané v systémech zavlažování fotbalových hřišť jsou kladeny ty nejvyšší nároky a řadí se v tomto ohledu ke špičce ve svém oboru. Hlavní důraz se klade na rovnoměrnou distribuci závlahové vody. Nejmodernější postřikovače vyvinuté speciálně na zavlažování fotbalových hřišť (oficiálně schválené UEFA a FIFA) mají průměr povrchové části pouze několik centimetrů a navíc jsou opatřeny gumovou krytkou, což výrazně zvyšuje bezpečnost hráčů při hře a usnadňuje údržbu trávníku. Nejnovější koncepce technického řešení zavlažovacího systému vychází z většího počtu zavlažovačů s dostřikem až 22 m, instalovaných podél postraních čar a s několika postřikovači umístěnými v hrací ploše. Zde je ovládáno vždy několik postřikovačů současně. Tento systém je cenově méně náročný a navíc vytvoří nad hrací plochou mikroklima, které přispívá k lepší regeneraci travnaté plochy a díky nižšímu výparu snižuje spotřebu vody. Systém je vhodný jak pro nově budovaná hřiště, tak i pro dodatečné osazení do již vybudovaného hřiště.

Stav po realizaciSystém navržený na míru

Naše firma je připravena vypracovat technické řešení pro konkrétního zájemce. Bezplatně Vám pro Vaše podmínky navrhneme systém, který bude respektovat rozměry hrací plochy, vydatnost zdroje vody, jeho vzdálenost od hrací plochy a požadavky na ovládání systému.

 

     
Navrhování a tvorba okrasné zeleně
areal.cz